İndüksiyonla ısıtma, genellikle vakum altında veya inert bir atmosferde gerçekleştirilen temiz ve temassız prosesi nedeniyle ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır. İlaç ve dayanıklı tıbbi ekipman endüstrilerinde çeşitli uygulamaları vardır.

Tıbbi Üretim için İndüksiyonla Isıtma

İlaç endüstrisinde indüksiyonla ısıtma, X-ışını tüpleri için grafit dirençleri ve tıbbi aletlere şekil vermek için çelik şaftları hazırlar. Ayrıca indüksiyonla ısıtma, homojen ısıtma sağlayarak işleme kalitesini artırır.

İndüksiyonla ısıtma, geleneksel farmasötik üretim süreçlerine göre nihai ürünler için daha kısa, daha verimli süreler, çözücülerin ortadan kaldırılmasıyla çevresel faydalar ve hastalara ilaç dağıtımında daha fazla güvenlik gibi çeşitli avantajlar sunar.

İlaç Endüstrisi için Sert Lehimleme

Sert lehimleme, çeşitli dayanıklı tıbbi ekipmanlara dönüştürülen çelik formları indüksiyonla ısıtarak sertleştirir. Yürüteçler, el tutamakları, duş barları ve yaşlı insanların günlük rutinlerini sürdürmelerine yardımcı olan diğer birçok araç, indüksiyonlu ısıtma işlemleriyle şekillendirilir ve güçlendirilir.

Sıcak Metal Ekstrüzyonu

Sıcak Metal Ekstrüzyonu (HME) katı dispersiyon, mikroenkapsülasyon, aroma maskeleme, hedefli ilaç dağıtımı, sürekli salınımlı ilaçlar, nanoteknoloji, yüzen ilaç dağıtım sistemleri ve implantları kapsar. En popüler tıbbi kullanımlarından biri, hap şişelerinin güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamak da dahil olmak üzere farmasötik ambalajlamadır.

İndüksiyon Sızdırmazlık

İlaç şirketleri, dağıtım sırasında ürünü kirletebilecek astar filmi / folyo kalıntısını önlemek için İndüksiyonla Kapamayı kullanır. Bir kap bir indüksiyon bobininin (sızdırmazlık başlığı) altından geçerken, alüminyum folyo tabakası girdap akımları nedeniyle ısınmaya başlar.

İlaç Endüstrisi İndüksiyonla Isıtma Uygulamaları

İndüksiyonla Isıtma: Tıbbi Alet Üretimi, Kapak Sızdırmazlık, Üretimde Sterilizasyon, Kateter Uçlama, Cerrahi Aletlerin İşlenmesi ve Staking, Enjeksiyon Kalıplama, Demir ve Demir Dışı Metal Eritme, Rulman Isıtma, Nanopartikül ve Hipertermi Tedavisi Araştırma ve Test, İlaç Isıtma

İndüksiyonla Sertleştirme: Cerrahi Bıçaklar, Kateter Uçları

İndüksiyonla Sert Lehimleme: Metal Bileşenlerin Yapıştırılması, Plastikten Metale Yapıştırma, Metal Muhafazaların Plastik Tutuculara Bağlanması, Diş Profilaksisi

İndüksiyon Tavlama: Seçici Metal Yumuşatma, Çelik Borular

İndüksiyon Kaynağı: Boru Dikiş Sızdırmazlığı