İndüksiyonla sertleştirme makineleri, sertleştirilecek parçaların gereksinimlerine göre farklı indüksiyon ısıtma güç kaynakları kullanır. Sertleştirilmiş katmanın derinliğine bağlı olarak, farklı uygun indüksiyon sertleştirme makineleri sunuyoruz.