Crucible. Krozeyi periyodik olarak değiştirmeniz gerekecektir. Krozenin kalitesine bağlı olarak, ömrü büyük ölçüde değişir. Pota ömrü bir düzine kez kullanılabileceği gibi 100 defaya da yakın olabilir. Daha az maliyetli olan uygun bir refrakter malzemeden bir pota da yapabilirsiniz.

Kısacası, potayı kullanmayı her bitirdiğinizde kontrol etmelisiniz. Hasar ve kırılma görürseniz, derhal değiştirin.