15 kW ve 25 kW indüksiyon ergitme ocakları, birçok faydası nedeniyle müşteriler tarafından sevilmektedir.

  • Düşük yatırım maliyeti. Yüksek frekanslı ergitme fırınları ucuzdur ve düşük işletme maliyetlerine sahiptir.
  • Güvenli ve güvenilir. Olgun ve kararlı yüksek frekanslı indüksiyon ısıtma sistemi ve alevsiz eritme işlemi.
  • Esneklik. Hafiftir ve kolay hareket ettirilebilmesi için tekerlekleri vardır.
  • Temiz. İndüksiyonla ısıtma neredeyse hiç duman üretmez.