Rayların indüksiyonla sertleştirilmesi, lineer kılavuz rayların sertliğini ve aşınma direncini artıran bir ısıl işlemdir. İndüksiyonla sertleştirmenin tekrarlanabilirliği ve kontrol edilebilirliği, tüm rayın ısıl işlem sürecini daha otomatik hale getirir. Rayları genellikle özel bir ray indüksiyon sertleştirme makinesi ile ısıtır ve soğuturuz.

Lineer kılavuz ray, takım tezgahının önemli bir parçasıdır ve yüksek sertliğe ve aşınma direncine sahip olması gerekir. Sertleştirmeden sonra kılavuz rayın hizmet ömrü ve aşınma direnci büyük ölçüde iyileştirilecektir. Genel olarak, kılavuz rayların indüksiyonla sertleştirilmesini, çelik kılavuz rayların sertliğini önemli ölçüde artırabilen, kırılganlığı azaltabilen ve tokluklarını artırabilen bir indüksiyonla temperleme işlemi izler.

Kılavuz ray sertleşmesinin teknik göstergeleri:

  • Söndürme derinliği: 1,5-3 mm.
  • Sertlik: 45 HRC-52 HRC.
  • Kılavuz ray su verme deformasyonu: <0,06 mm.

İndüksiyonla Sertleştirme Lineer Kılavuz Rayları Galerisi

Kılavuz Rayın Sertleştirilmesi Videosu